Mã sản phẩm Tên sản phẩm
Dịch vụ
Thông số kỹ thuật Giá bán
(đ/đvt)
Ảnh sản phẩm
1221 Đầu phun nét (Sharp Pionted)

Đầu phun kín, điểm tiếp xúc nhỏ, gọn, chính xác, thích hợp để điều trị những khuyết tật nhỏ.

Xuất xứ: Đan Mạch

2.400.000   Dau-phun-net-Sharp-Pionted
1222 Đầu phun kín 1 mm

Đầu phun kín, điểm tiếp xúc có đường kính 1 mm, gọn, chính xác, thích hợp để điều trị những khuyết tật nhỏ.

Xuất xứ: Đan Mạch

2.400.000   Dau-phun-kin-1-mm
1223 Đầu phun kín 2 mm

Đầu phun kín, điểm tiếp xúc có đường kính 2 mm, gọn, chính xác, thích hợp để điều trị những khuyết tật nhỏ.

Xuất xứ: Đan Mạch

2.400.000   Dau-phun-kin-2-mm
1224 Đầu phun kín 3 mm

Đầu phun kín, điểm tiếp xúc có đường kính 3 mm, gọn, chính xác, thích hợp để điều trị những khuyết tật vừa.

Xuất xứ: Đan Mạch

2.400.000   Dau-phun-kin-3-mm
1225 Đầu phun kín 4 mm

Đầu phun kín, điểm tiếp xúc có đường kính 4 mm, gọn, chính xác, thích hợp để điều trị những khuyết tật vừa.

Xuất xứ: Đan Mạch

2.400.000   Dau-phun-kin-4-mm
1226 Đầu phun kín 5 mm

Đầu phun kín, điểm tiếp xúc có đường kính 5 mm, gọn, chính xác, thích hợp để điều trị những khuyết tật vừa và lớn.

Xuất xứ: Đan Mạch

2.400.000   Dau-phun-kin-5-mm
1227 Đầu phun kín 6 mm

Đầu phun kín, điểm tiếp xúc có đường kính 6 mm, gọn, chính xác, thích hợp để điều trị những khuyết tật vừa và lớn.

Xuất xứ: Đan Mạch

2.400.000   Dau-phun-kin-6-mm
Đang online: 1
Trong ngày: 15
Lượt truy cập: 581061