Mã sản phẩm Tên sản phẩm
Dịch vụ
Thông số kỹ thuật Giá bán
(đ/đvt)
Ảnh sản phẩm
1411 Bình YDS-2

Dung tích: 2 lít; Khối lượng bình rỗng: 2,6 kg; Khối lượng bình chứa  đầy nitơ: 4,3 kg; Đường kính cổ bình: 30 mm; Đường kính bình: 215 mm; Chiều cao: 360 mm; Lượng khí hao hụt : 0,057 lít/ngày; Thời gian bảo quản: 35 ngày.

Xuất xứ: Trung Quốc

4.000.000   Binh-YDS-2
1412 Bình YDS-3

Dung tích: 3,15 lít; Khối lượng bình rỗng: 3,6 kg; Khối lượng bình chứa  đầy nitơ: 5,3 kg; Đường kính cổ bình: 50 mm; Đường kính bình: 215 mm; Chiều cao: 360 mm; Lượng khí hao hụt : 0,057 lít/ngày; Thời gian bảo quản: 35 ngày.

Xuất xứ: Trung Quốc

4.500.000   Binh-YDS-3
1413 Bình YDS-6

Dung tích: 6 lít; Khối lượng bình rỗng: 5,0 kg; Khối lượng bình chứa  đầy nitơ: 9,9 kg; Đường kính cổ bình: 50 mm; Đường kính bình: 285 mm; Chiều cao: 436 mm; Lượng khí hao hụt : 0,10lít/ngày; Thời gian bảo quản: 60 ngày.

Xuất xứ: Trung Quốc

7.000.000   Binh-YDS-6
1414 Bình YDS-10

Dung tích: 10 lít; Khối lượng bình rỗng: 6,5 kg; Khối lượng bình chứa  đầy nitơ: 14,6 kg; Đường kính cổ bình: 50 mm; Đường kính bình: 285 mm; Chiều cao: 595 mm; Lượng khí hao hụt : 0,10 lít/ngày; Thời gian bảo quản: 100 ngày.

Xuất xứ: Trung Quốc

12.000.000   Binh-YDS-10
1415 Bình YDS-15

Dung tích: 16 lít; Khối lượng bình rỗng: 8,2 kg; Khối lượng bình chứa  đầy nitơ: 21,2 kg; Đường kính cổ bình: 50 mm; Đường kính bình: 354 mm; Chiều cao: 598 mm; Lượng khí hao hụt : 0,107 lít/ngày; Thời gian bảo quản: 150 ngày.

Xuất xứ: Trung Quốc

13.000.000   Binh-YDS-15
1416 Bình YDS-20

Dung tích: 20 lít; Khối lượng bình rỗng: 11,2 kg; Khối lượng bình chứa  đầy nitơ: 27,4 kg; Đường kính cổ bình: 50 mm; Đường kính bình: 406 mm; Chiều cao: 646 mm; Lượng khí hao hụt : 0,105 lít/ngày; Thời gian bảo quản: 190 ngày.

Xuất xứ: Trung Quốc

12.000.000   Binh-YDS-20
1417 Bình YDS-30

Dung tích: 31,5 lít; Khối lượng bình rỗng: 13,0 kg; Khối lượng bình chứa  đầy nitơ: 38,5 kg; Đường kính cổ bình: 50 mm; Đường kính bình: 446 mm; Chiều cao: 668 mm; Lượng khí hao hụt : 0,111 lít/ngày; Thời gian bảo quản: 285 ngày.

Xuất xứ: Trung Quốc

15.000.000   Binh-YDS-30
Đang online: 1
Trong ngày: 17
Lượt truy cập: 581072